1. We hebben een zieke assistente, waardoor niet alle dagen dubbele dekking is. Hierdoor is de telefonische en balie bereikbaarheid soms verminderd. We zoeken naarstig naar vervangende doktersassistentes, maar het lukt niet altijd om ze te vinden en bovendien brengt het extra kosten voor de praktijk met zich mee. We blijven werken aan oplossingen.
  2. Nieuwe doktersassistente gezocht. We hebben een wijziging gepland in onze personele bezetting. Eén van onze assistentes zal haar functie neerleggen en in haar nieuwe rol van POH (praktijkondersteuner huisartsen) in september gaan werken. Hierdoor ontstaat een vacuüm in de assistentebezetting. Momenteel lopen solliciatierondes, die zijn gepubliceerd op Indeed, Linked IN, Facebook en Twitter.
  3. Vaste waarneming op donderdagen. Wij doen ons best om elke donderdag een waarnemend huisarts in te zetten. Niet altijd lukt het om een vrouwelijke dokter te vinden. Tot de zomervakantie zullen verschillende huisartsen hiervoor worden ingezet.
  4. De praktijk heeft vanaf half april geen aios. De tweede arts in de praktijk komt hiermee te vervallen. Het kan tot september duren alvorens er mogelijk een nieuwe aios bij ons komt stage doen. Wij proberen met waarnemers de drukte enigszins te compenseren.