PRIVACYREGLEMENT HUISARTSENPRAKTIJK VAN PHILIPS

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

 • Doel van het reglement is duidelijkheid te verschaffen hoe de praktijk zorgvuldig omgaat met alle patiëntgegevens.

Welke patiëntgegevens worden verzameld en verwerkt?

 • NAW (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, BSN (burger service nummer), zorgverzekeringsnummer, eventuele koppeling met andere gezinsleden
 • Medische voorgeschiedenis
 • Medicatie
 • Allergieën
 • Correspondentie (specialistenbrieven gericht aan de huisarts of andere specialist)
 • Laboratorium-, radiologie- en andere typen uitslagen
 • Consult-, visite, telefonische of e-mailcontacten (medische verslaglegging van deze contacten naar chronologie in tijd)

Hoe worden gegevens verwerkt?

 • Alle contacten, correspondentie en uitslagen worden verwerkt in een huisartsinformatie systeem (sinds juni 2011 werkt de praktijk met Promedico-ASP).
 • Al deze gegevens zijn 100% via een beveiligde online verbinding digitaal te bereiken en verwerken.
 • De praktijk maakt gebruik van een beveiligde internetprovider, Zorgring.
 • De praktijk maakt voor Promedico-ASP op twee beveiligde wijzen contact om in te loggen: via een digipass en via een UZI-pas. Beide zijn erkende beveiligde methoden om te kunnen inloggen in het systeem.
 • Alle relevante patiëntengegevens op papier of fax worden ingescand en vervolgens als PDF gekoppeld in Promedico-ASP. Hierna wordt alle papier versnipperd.
 • Er wordt in de praktijk geregistreerd volgens vigerende ADEPT richtlijnen.
 • Er slingert nooit papier rond in de praktijk die bereikbaar is voor ongewenste meekijkers.
 • Zorgvuldigheid van omgang van patiëntendossiers is gewaarborgd

Wie hebben inzage in de patiëntgegevens?

 • Uitsluitend alle professionals van de praktijk: huisarts, waarnemend huisarts in de praktijk, huisarts in opleiding, doktersassistentes, praktijkondersteuner Somatiek en praktijkondersteuner GGZ. Alle medewerkers hebben schriftelijk of mondeling een beroepseed afgelegd tot geheimhouding van alle patiëntgegevens.
 • Bij toestemming van de patiënt kunnen via het LSP (landelijk schakelpunt) ook zorgprofessionals van apotheken, huisartsenpost Alkmaar en ziekenhuizen digitaal beperkt en beveiligd inkijken in het medisch dossier in Promedico-ASP.
 • Indien de patiënt geen toestemming heeft verleend, is deze inzage via LSP niet mogelijk.
 • Het patiëntendossier wordt exclusief voor ingeschreven patiënten bijgehouden.
 • Als een patiënt niet meer in de praktijk staat ingeschreven door vertrek elders, wordt het volledige dossier overgedragen aan de nieuwe huisarts en vervalt daarmee ook de verantwoordelijkheid van beheer voor de praktijk.
 • Bij overleden patiënten wordt alleen het eventueel nog aanwezige papieren deel van het dossier bewaard in een brandveilige kast voor de wettelijke termijn van 15 jaar. Nadien wordt het dossier vernietigd.
 • De patiënt mag mondeling of schriftelijk vragen om inzage in zijn/haar dossier. Indien gewenst kan tegen een passende vergoeding gegevens worden uitgeprint.
 • Het beheer van het dossier geschiedt exclusief door de bekende zorgverleners van de praktijk, een patiënt of diens familie kan een dossier niet wijzigen of ontvreemden.
 • HZNK ketenzorg (diabetes, COPD en hart- en vaatziekten chronische zorg) heeft via hun systeem een koppeling met Promedico-ASP voor het adequaat kunnen registreren van alle relevante data ten behoeve van deze zorg. 

Algemene opmerkingen aangaande dit privacyreglement voor patiëntgegevens

 • Patiënten kunnen alleen over hun eigen gegevens beschikken of diens minderjarige kinderen, indien ze wettelijk voogd zijn.
 • Bij minderjarigen tot 12 jaar is toestemming tot inzage of opvraging van het dossier mogelijk door de ouders of wettelijke voogd.
 • Bij minderjarigen van 12 tot 16 jaar is toestemming tot inzage of opvraging van het dossier mogelijk door de ouders of wettelijk voogd en door het kind. Indien een kind weigert dat wettelijke voogden inzage krijgen in het dossier, kan de arts deze wens honoreren. De arts zal dan meewegen in hoeverre een kind voldoende wilsbekwaam is om hierover te oordelen en hoe belangrijk het is om delicate informatie te verzwijgen van ouders of wettelijke voogden.
 • Vanaf 16 jaar is in de gezondheidszorg een kind gelijkgesteld aan meerderjarigen en kan aldus onafhankelijk beslissen over inzage in het medische dossier.
 • Bij twijfels over de zorgvuldigheid van beheer van de patiëntgegevens door de praktijk, mag de patiënt een (formele) klacht indienen. Voor de klachtenprocedure verwijzen wij naar aparte informatie hierover.

Huisartsenpraktijk Van Philips verklaart professioneel, heimelijk en zorgvuldig om te gaan met alle patiëntgegevens, zoals dat door de wet en ethiek van de beroepsorganisaties staat voorgeschreven.

Alkmaar, 1 maart 2015

download regelement

M.R.M. van Philips, huisarts-echografist-reizigersgeneeskundige-luchtvaartgeneeskundige
Geert Groteplein 28A
1813 BM Alkmaar
Telefoon: 072 – 5113193
Fax: 072 – 5208808
Spoed: 072 – 5113193, keuze 1

info@huisdokteronline.nl
www.huisdokteronline.nl

luchtvaartgeneeskundige

Doctor on Board logo
 • Griep vaccinaties 2019

  Door omstandigheden in de praktijk nemen wij maatregelen om spreekuren en visitetijden beter te organiseren. We hebben 1 huisarts en soms een waarnemer. Lees meer hierover...Lees meer
 • Praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen

  De praktijk is vanaf 1 november 2019 gesloten voor nieuwe inschrijvingen. De reden hiervoor is dat de komende 2 maanden volop gewerkt wordt aan de transitie van de praktijkoverdracht. Van Philips wordt per 1 januari 2020 opgevolgd door De Haas. Vanaf 2 januari 2020 kunt u zich weer inschrijven, maar …Lees meer
 • Niet verschenen zonder bericht moet betalen

  De praktijk moet uit noodzaak een no-show tarief hanteren. Tarieven 2016 staan hieronder. Als u niet verschijnt op afspraak zonder bericht, dan kost dat u €10 bij een enkel consult, €20 bij een dubbel consult  en €40 voor 40 minuten bij de praktijkondersteuner, als ingeschreven patiënt. Deze bedragen zijn niet …Lees meer