Praktijkinformatie | Medische verklaring

 

U heeft gevraagd om een medische verklaring. Deze mag uw eigen huisarts niet afgeven. De reden hiervoor is dat uw behandelend huisarts geen objectief en onafhankelijk oordeel kan geven.

Het Medisch Tuchtcollege van Amsterdam heeft zich in het verleden hierover uitgesproken met de volgende uitspraak:
“Van een behandelend arts, die uit dien hoofde een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, mag niet worden gevergd dat deze van zijn oordeel over de aan de orde zijnde vraag doet blijken. Dit met name niet alleen omdat deze vertrouwensrelatie ernstig kan worden geschaad indien dit oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zou zijn, doch ook omdat dit oordeel, juist in verband met de bestaande relatie, in vrijwel alle gevallen niet geheel onbevooroordeeld kan zijn.”

Mocht de vragende  partij (reisorganisatie, verzekeraar, politie, advocaat) toch medische informatie behoeven, dan kunnen zij op hun kosten hetzij  een onafhankelijk geneeskundige aanwijzen (bijvoorbeeld de GGD) hetzij via hun medisch adviseur informatie bij uw huisarts of specialist opvragen. In dat geval zal uw arts een medisch rapport geven met feitelijke informatie, zonder advies of aanbeveling. Het is aan de medisch adviseur om met de informatie een oordeel te vormen of een advies te geven. Uw arts geeft pas een schriftelijk reactie aan de medisch adviseur van de vragende partij, indien u een verklaring tot informatieverstrekking, beperkt tot de gestelde vragen, hebt ondertekend. Aan medische informatieverstrekking zijn kosten verbonden, die meestal door de vragende instantie worden gedeclareerd. Vraag om duidelijkheid hierover bij de vragende partij, anders komen de kosten van schriftelijke informatieverstrekking op uw conto. Houdt u hier rekening mee.

Marcel van Philips, huisarts

M.R.M. van Philips, huisarts-echografist-reizigersgeneeskundige-luchtvaartgeneeskundige
Geert Groteplein 28A
1813 BM Alkmaar
Telefoon: 072 – 5113193
Fax: 072 – 5208808
Spoed: 072 – 5113193, keuze 1

info@huisdokteronline.nl
www.huisdokteronline.nl

luchtvaartgeneeskundige

Doctor on Board logo
  • Griep vaccinaties 2019

    Door omstandigheden in de praktijk nemen wij maatregelen om spreekuren en visitetijden beter te organiseren. We hebben 1 huisarts en soms een waarnemer. Lees meer hierover...Lees meer
  • Praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen

    De praktijk is vanaf 1 november 2019 gesloten voor nieuwe inschrijvingen. De reden hiervoor is dat de komende 2 maanden volop gewerkt wordt aan de transitie van de praktijkoverdracht. Van Philips wordt per 1 januari 2020 opgevolgd door De Haas. Vanaf 2 januari 2020 kunt u zich weer inschrijven, maar …Lees meer
  • Niet verschenen zonder bericht moet betalen

    De praktijk moet uit noodzaak een no-show tarief hanteren. Tarieven 2016 staan hieronder. Als u niet verschijnt op afspraak zonder bericht, dan kost dat u €10 bij een enkel consult, €20 bij een dubbel consult  en €40 voor 40 minuten bij de praktijkondersteuner, als ingeschreven patiënt. Deze bedragen zijn niet …Lees meer