Klachten

 

Als huisarts zal ik altijd proberen om mijn best te doen voor u als patiënt. Soms kan het zijn dat ik medisch gezien een verkeerde beslissing neem. Soms kan het zijn dat ik in de bejegening tekortschiet. Soms kan het zijn dat ik u verkeerd heb begrepen en daarom misschien niet naar uw believen heb gehandeld. Als er twijfels, misnoegens of grieven ontstaan naar aanleiding van uw contact met mij of naar aanleiding van een behandeling, wees gerust gesteld. Ik heb altijd een luisterend oor naar uw vragen of grieven. Ik wil altijd weten waar ik beter of anders kan handelen en met u de grieven doorpraten.

Als we er om wat voor reden dan ook niet uitkomen, of ook als u besluit om zonder een gesprek met mij een klacht (klik hier voor de overzichts folder) in te dienen, dan kunt u hiervoor terecht bij de Klachtencommissie van Dokh. U dient schriftelijk een klacht in met uw naam, uw kant van het verhaal, uw grieven hierbij en dan wordt ik daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Ik zal mij vervolgens inspannen om een adequaat antwoord schriftelijk naar de Klachtencommissie te sturen. Mijn wens is en blijft altijd om tot een persoonlijk gesprek over te gaan. In de praktijk werkt het voor beide partijen tot meer tevredenheid. Als u vindt dat de klacht dermate ernstig is en u niet met mij in gesprek wilt treden hierover en u ook niet op het oordeel van de Klachtencommissie wilt wachten, kunt u zich wenden tot het regionaal Tuchtcollege. Hier wordt elke klacht op juridische gronden getoetst en gegrond verklaard tot een tuchtproces of niet. Het Tuchtcollege kan een klacht afwijzen of terugverwijzen naar de Klachtencommissie.

Ik weet dat ik niet perfect ben, noch bent u dat en we zijn allemaal mensen, daarom sta ik een persoonlijk gesprek bij serieuze klachten altijd op prijs. We proberen er dan samen uit te komen. Ik zal proberen mijn beleid of houding naar aanleiding van uw klacht te verbeteren, daar waar nodig of gewenst.

Marcel van Philips

M.R.M. van Philips, huisarts-echografist-reizigersgeneeskundige-luchtvaartgeneeskundige
Geert Groteplein 28A
1813 BM Alkmaar
Telefoon: 072 – 5113193
Fax: 072 – 5208808
Spoed: 072 – 5113193, keuze 1

info@huisdokteronline.nl
www.huisdokteronline.nl

luchtvaartgeneeskundige

Doctor on Board logo
  • Griep vaccinaties 2019

    Door omstandigheden in de praktijk nemen wij maatregelen om spreekuren en visitetijden beter te organiseren. We hebben 1 huisarts en soms een waarnemer. Lees meer hierover...Lees meer
  • Praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen

    De praktijk is vanaf 1 november 2019 gesloten voor nieuwe inschrijvingen. De reden hiervoor is dat de komende 2 maanden volop gewerkt wordt aan de transitie van de praktijkoverdracht. Van Philips wordt per 1 januari 2020 opgevolgd door De Haas. Vanaf 2 januari 2020 kunt u zich weer inschrijven, maar …Lees meer
  • Niet verschenen zonder bericht moet betalen

    De praktijk moet uit noodzaak een no-show tarief hanteren. Tarieven 2016 staan hieronder. Als u niet verschijnt op afspraak zonder bericht, dan kost dat u €10 bij een enkel consult, €20 bij een dubbel consult  en €40 voor 40 minuten bij de praktijkondersteuner, als ingeschreven patiënt. Deze bedragen zijn niet …Lees meer