E-consult

 

Binnenkort is het via huisdokteronline.nl ook mogelijk om e-consulten aan te vragen. Er wordt momenteel gewerkt aan deze functionaliteit.

E-consulting is bedoeld voor kleinere medische kwalen of klachten. U dient een bondige vraag te stellen. Het antwoord op uw vraag, zal in principe dezelfde dag, doch uiterlijk binnen 24 uur door de weeks of uiterlijk na het weekend gegeven worden. Er zal ook gezocht worden naar de mogelijkheid om een beperkt aantal digitale foto s van kleine huidafwijkingen in een klein bestand aan uw vraag te koppelen. Instructies hierover volgen als het zover is. Alle foto s van geslachtsdelen worden onherroepelijk vernietigd en er wordt een notitie in het dossier van gemaakt. U zult erop worden aangesproken. Het is volstrekt uit den boze om dit soort foto s te versturen.

E-consulting is voor twee categoriën mensen. In de eerste plaats voor patiënten die in de praktijk van Marcel van Philips, staan ingeschreven. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden voor de categorie patiënten die niet in deze praktijk staan ingeschreven, die buiten een straal van 5 kilometer van Alkmaar wonen, waar de mogelijkheid van e-consulting bij de eigen huisarts afwezig is. In het bijzonder gaat het om mensen die een migrerend bestaan hebben: expats, buitenlanders die kortdurend in Nederland wonen, schippers in de binnenvaart, kermis- of circusexploitanten. Als u buiten de regio woont of een passant bent, dan zult u altijd eerst een consult op de praktijk in Alkmaar moeten hebben gehad, en een uitgebreide medische vragenlijst hebben ingevuld. Dit is noodzakelijk om geen afbreuk te doen aan het face-to-face patiëntencontact. In een beperkt aantal gevallen zal het mogelijk zijn om recepten te ontvangen. Psychofarmaca (slaapmedicatie, antipsychotica, antidepressiva en rustgevers) zullen nooit online voorgeschreven worden.

Let op: e-consulting is nooit bedoeld voor spoedeisende medische klachten of ziektevervolg waar medische handelingen voor nodig zijn.

Blijf op de hoogte van deze interactieve faciliteit, die nochtans in ontwikkeling is. Welke vragen lenen zich bij uitstek voor een e-consult?

  • laboratorium uitslagen
  • een navraag over een recent consult of visite
  • vragen over medicijnen
  • huidklachten
  • begeleiding van stoppen met roken
  • hulp bij self management van astma, COPD en diabetes

Het is de bedoeling dat het e-consult een bezoek naar het spreekuur vervangt, waar mogelijk. Soms is het toch raadzaam om persoonlijk gezien te worden.

M.R.M. van Philips, huisarts-echografist
Geert Groteplein 28A
1813 BM Alkmaar
Telefoon: 072 – 5113193
Fax: 072 – 5208808
Spoed: 072 – 5113193, keuze 1

info@huisdokteronline.nl
www.huisdokteronline.nl

Griep vaccinaties 2019

Door omstandigheden in de praktijk nemen wij maatregelen om spreekuren en visitetijden beter te organiseren. We hebben 1 huisarts en soms een waarnemer. Lees meer hierover...
Lees meer

Van Philips zoekt praktijkopvolger

Alkmaar, 26 juni 2019 Ik ben op zoek naar een opvolger voor mijn praktijk. Ik ben na 9 jaar solist zijn, toe aan een carrière switch. Solo praktijkhouderschap was nooit mijn ambitie. Verschillende problemen in het verleden leidden niet tot tijdige associatie...

Lees meer

Praktijk open voor nieuwe inschrijvingen

De praktijk is geopend voor nieuwe patiënten voor postcodes 1813 en 1814 in Alkmaar-Zuid. Als u zich uit onvrede met uw eigen huisarts bij ons wilt inschrijven, verlangen wij dat u uw grieven aan ons kenbaar maakt. Wij kunnen er dan rekening mee houden. Uw huisarts en...

Lees meer

Niet verschenen zonder bericht moet betalen

De praktijk moet uit noodzaak een no-show tarief hanteren. Tarieven 2016 staan hieronder. Als u niet verschijnt op afspraak zonder bericht, dan kost dat u €10 bij een enkel consult, €20 bij een dubbel consult  en €40 voor 40 minuten bij de praktijkondersteuner, als...

Lees meer